Skip to content

Aanmelden voor behandeling op locatie

Aanmelden voor online behandeling

Werken bij de Zorgkliniek als online psycholoog

Bij De Zorgkliniek werken we op dit moment met een team van (gz)-psychologen, PMT-ers en een psychiater, allen lid van de voor hen relevante beroepsgroep. Ook is het mogelijk door een online psycholoog bijgestaan te worden en bieden we behandeling in verschillende talen (o.a. Engels, Duits, Zweeds, Deens). Bij allen staat de ontmoeting tussen behandelaar en cliënt centraal. Zowel de cliënt als degene die de hulp aanbiedt, wordt gevraagd zich open te stellen. Hierin is het van belang dat de behandelaar datgene van zichzelf laat zien wat relevant en behulpzaam is in relatie tot de problematiek van de cliënt. Het opbouwen van een relatie komt van twee kanten. Dit vraagt om invoelingsvermogen van de behandelaar, zodat de cliënt zich durft open te stellen.

Onderlinge werkrelatie verdient de aandacht

In de begeleiding zal uitgebreid aandacht besteed worden aan het opbouwen van een relatie met elkaar. Het idee is dat er een klimaat  van vertrouwen en openheid ontstaat, waardoor er aan een goede werkrelatie kan worden gebouwd. Daarbij zal ook het afscheid een belangrijke plaats in het begeleidingsproces innemen, omdat dit het einde van een periode en relatie kenmerkt. Van de behandelaar wordt dus meer verwacht dan alleen een professionele houding.

De behandelaar heeft een begeleidende rol en gaat er van uit dat de cliënt een nog onbewuste expert is op zijn eigen probleemgebied. De antwoorden zijn er al, ze liggen alleen nog diep verborgen in het onderbewuste van de cliënt en hebben het nodig bewust gemaakt te worden.

Therapie op maat

Bewustwording van onbewuste processen, is een proces dat het beste benaderd kan worden vanuit meerdere invalshoeken. De Zorgkliniek richt zich op de vier  pijlers: lichaam, gevoel, gedachten en gedrag, waarbij er gebruik gemaakt wordt van verschillende therapeutische invalshoeken zoals ACT (Acceptance and Committment Therapy), Mindfulness, CGT (Cognitieve- Gedragstherapie) en EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). De hulpverlening bij De Zorgkliniek is dan ook eclectisch te noemen.

De Zorgkliniek is bekend met schematherapeutische technieken en gebruiken deze (indien geïndiceerd) aanvullend in een reeds lopende behandeling. We bieden echter geen langdurige schematherapie/ behandeling aan. Indien blijkt dat cliënt toch langdurige schematherapie nodig heeft of groepsschematherapie aangewezen is, zoeken we in goed overleg naar een passend behandelaanbod bij een andere instelling.

De Zorgkliniek maakt gebruik van de algemeen geldende zorgstandaarden (klik hier om deze te bekijken: zorgstandaarden), waarbij de behoefte en wens van elke unieke cliënt in het oog wordt gehouden. Samen met de cliënt wordt uiteindelijk besloten welke behandelmethode het beste aansluit bij zijn of haar hulpvraag.

Beleven

“Als er geen morgen is
En ook geen gister
Dan is er alleen vandaag

Als er alleen vandaag is
Zijn er geen herinneringen
Maar ook geen dromen

Alleen nu
Is wat ik beleef
En daarvoor waar

Als een kind
Zonder ego
Zonder ratio
Is wat ik ervaar

Waarom kan het niet altijd zo simpel zijn
Emoties komen
Emoties gaan
Ik kan het echt wel aan

Geen moed zonder angst
Geen lach zonder traan
Daag me uit
Ik kan het echt wel aan.”