Skip to content

Wie komen in aanmerking
voor een behandeling?

De Zorgkliniek biedt psychologische hulpverlening aan (jong) volwassenen voor verschillende aandoeningen. Indien er voor jouw klachten een meer gespecialiseerde behandeling nodig is, zullen wij met jou en eventueel met je huisarts overleggen over een geschikte verwijzing.

Om gepaste zorg te kunnen bieden hanteren wij de volgende in- en exclusiecriteria:

Inclusiecriteria

• Je bent 18 jaar of ouder;
• Je beheerst de Nederlandse taal voldoende;
• Je bent bereid om deel te nemen aan diagnostiek;
• Je bent gemotiveerd voor behandeling.

Er is sprake van:

• Depressie;
• Angststoornissen, waaronder een paniekstoornis, agorafobie en een gegeneraliseerde angststoornis;
• Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen, zoals ziekteangststoornis of somatisch onvoldoende       verklaarde lichamelijke klachten (SOLK);
• Persoonlijkheidsstoornis;
• Posttraumatische stresstoornissen;
• Slaapstoornissen.

Exclusiecriteria

• Je zit in een letselschadeprocedure (na afronding van de procedure is er wel een indicatie voor behandeling);
• Je hebt een hoge crisisgevoeligheid en/of je zit in een crisissituatie, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van         acute suïcidaliteit;
• Je hebt een verstandelijke beperking (IQ ≤ 85).

Er is sprake van:

• Ernstige problemen in de agressieregulatie met dreigend of daadwerkelijk gewelddadig gedrag;
• Autisme spectrum stoornissen (ASS) als primaire stoornis of hulpvraag;
• AD(H)D als primaire stoornis of hulpvraag;
• Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen;
• Ernstige middelgerelateerde en verslavingsstoornissen;
• Ernstige eetstoornissen;
• Ernstige obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen;
• Ernstige bipolaire-stemmingsstoornissen;
• Ernstige posttraumatische stressstoornissen;
• Ernstige persoonlijkheidsstoornissen;
• Delirium, dementie en overige;
• Psychische stoornissen door een somatische aandoening.

In geval van afwijkende situaties vindt vooraf overleg plaats om na te gaan of de gevraagde zorg door ons kan worden verleend.