Take ACTion

Take ACTion is een kortdurend behandelprogramma op basis van ACT (Acceptance Commitment Therapy) en Mindfulness. Het behandelprogramma is ontwikkeld voor mensen die vast zijn komen te zitten in een of meer levensgebieden zoals financiën, werk, relatie/gezin, gezondheid. In de begeleiding gaat het erom te achterhalen wat er achter deze worsteling zit. Je wordt bewust gemaakt van de vaste patronen waarin je bent terechtgekomen en ineffectieve gedragsstrategieën worden blootgelegd. Hierna leer je nieuwe gedragsstrategieën aan, die wel effectief zijn. Alleen door inzicht te krijgen in datgene wat niet werkt, kan in de toekomst gekozen worden voor ander gedrag dat wellicht wel werkt.

Take ACTion bestaat uit zes fasen, de zogenaamde “takes”: intake, take in, take up, take over, take action en take care.

Intake Een eerste kennismaking waarbij u uw verhaal kwijt kunt en de hulpverlener een idee krijgt hoe u het beste begeleid kunt worden.
Take Up Bedoeld om kennis te maken met mindfulness door middel van het online programma “Mindful ACT’s” te volgen buiten de sessies om, die u via de computer kunt downloaden.
Take In U verkrijgt inzicht in uzelf, wat u daadwerkelijk drijft om in het leven in actie te komen.
Take Over Maakt duidelijk dat het verkregen inzicht ruimte schept om te beslissen het vanaf nu anders te gaan doen. U neemt zelf de regie over uw leven.
Take Action U zet uw voornemens om in daden. U gaat uitvoeren wat u zich heeft voorgenomen.
Take Care Er wordt afscheid genomen van elkaar en besproken hoe nu verder te gaan.

Take ACTion is een overzichtelijke en eenvoudige methode om je inzicht te geven in je eigen functioneren. Je verkrijgt inzicht in wat er moet veranderen en waarom het moet veranderen, waarna er handvatten worden aangereikt hoe dat dan vervolgens te doen.

Om dit te bereiken is een actieve werkhouding vereist. Take ACTion kent dan ook veel huiswerkopdrachten die allen bijdragen aan het eindresultaat. De begeleiding kan alleen slagen als er ook tussen de bijeenkomsten “gewerkt” wordt aan verandering.

Het uiteindelijke doel van Take ACTion is tot een diepliggende verandering te komen die blijvend is. Niet slechts symptomen bestrijden, maar een daadwerkelijke verandering in de kern bewerkstelligen waardoor toekomstige situaties anders aangepakt worden.