Take ACTion

Take ACTion is een kortdurende emotiegerichte gedragstherapie die gebruik maakt van onderdelen uit de ACT (Acceptance Commitment Therapy) en Mindfulness. De therapie richt zich vooral op het blootleggen van het onderliggende mechanisme dat onze acties als mens bepaalt. Vaak worden onze acties, in tegenstelling tot wat wij ons zelf graag vertellen, bepaald door onderliggende negatieve emoties en niet door onze eigen bewuste keuzes. Dit mechanisme bij uzelf (h)erkennen stelt u in staat zelf de keuze te maken en daarmee de regie in eigen handen te nemen, zodat u de ruimte krijgt uw leven zo in te richten als uzelf wilt.

Take ACTion is ontwikkeld om mensen te begeleiden die vast zijn komen te zitten in een van de vele levensgebieden en daarin niet uit de worsteling met zichzelf kunnen komen. In de begeleiding gaat het er om bij het individu te achterhalen wat er achter deze worsteling zit. De vaste patronen waar men door zijn levensloop in terecht is gekomen worden hierbij bewust gemaakt en ineffectieve strategieën en emoties worden blootgelegd. Alleen door inzicht te krijgen in datgene wat niet werkt, kan in de toekomst gekozen worden voor ander gedrag dat wellicht wel werkt.

Take ACTion bestaat uit zes fasen, de zogenaamde “takes”: intake, take in, take up, take over, take action en take care.

Intake Een eerste kennismaking waarbij u uw verhaal kwijt kunt en de hulpverlener een idee krijgt hoe u het beste begeleid kunt worden.
Take Up Bedoeld om kennis te maken met mindfulness door middel van het online programma “Mindful ACT’s” te volgen buiten de sessies om, die u via de computer kunt downloaden.
Take In U verkrijgt inzicht in uzelf, wat u daadwerkelijk drijft om in het leven in actie te komen.
Take Over Maakt duidelijk dat het verkregen inzicht ruimte schept om te beslissen het vanaf nu anders te gaan doen. U neemt zelf de regie over uw leven.
Take Action U zet uw voornemens om in daden. U gaat uitvoeren wat u zich heeft voorgenomen.
Take Care Er wordt afscheid genomen van elkaar en besproken hoe nu verder te gaan.

Take ACTion is een overzichtelijke en eenvoudige methode om u inzicht te geven in uw eigen functioneren. U verkrijgt inzicht in wat er moet veranderen en waarom het moet veranderen, waarna er handvatten worden aangereikt hoe dat dan vervolgens te doen.

Om dit te bereiken is een actieve werkhouding vereist. Take ACTion kent dan ook veel huiswerkopdrachten die allen bijdragen aan het eindresultaat. De begeleiding kan alleen slagen als er ook tussen de bijeenkomsten “gewerkt” wordt aan verandering.

Het uiteindelijke doel van Take ACTion is tot een diepliggende verandering te komen die blijvend is. Niet slechts symptomen bestrijden, maar een daadwerkelijke verandering in de kern bewerkstelligen waardoor toekomstige situaties anders aangepakt worden.