Skip to content

Take ACTion

Take ACTion is een kortdurend behandelprogramma op basis van ACT (Acceptance Commitment Therapy) en Mindfulness. Het behandelprogramma is ontwikkeld om mensen te begeleiden die vast zijn komen te zitten in een of meer levensgebieden (financiën, werk, relatie/gezin, gezondheid enzovoort) en die niet uit de worsteling met zichzelf kunnen komen. In de begeleiding gaat het er om te onderzoeken waar jij mee worstelt en wat er achter deze worsteling zit. De vaste patronen waar jij door jouw levensloop in terecht bent gekomen worden hierbij bewust gemaakt en ineffectieve strategieën en emoties worden blootgelegd. Alleen door inzicht te krijgen in datgene wat niet werkt, kun jij in de toekomst kiezen voor ander gedrag dat wellicht wel werkt.

Take Action bestaat uit zes fasen, de zogenaamde ‘takes’:

Stap 1 – Intake
Een eerste kennismaking waarbij u uw verhaal kwijt kunt en de hulpverlener een idee krijgt hoe u het beste begeleid kunt worden.
Stap 2 – Take in
Bedoeld om kennis te maken met mindfulness door middel van het online programma “Mindful ACT’s” te volgen buiten de sessies om, die u via de computer kunt downloaden.
Stap 3 – Take Up
U verkrijgt inzicht in uzelf, wat u daadwerkelijk drijft om in het leven in actie te komen.
Stap 4 – Take over
Maakt duidelijk dat het verkregen inzicht ruimte schept om te beslissen het vanaf nu anders te gaan doen. U neemt zelf de regie over uw leven.
Stap 5 – Take action
U zet uw voornemens om in daden. U gaat uitvoeren wat u zich heeft voorgenomen.
Stap 6 – Take Care
Er wordt afscheid genomen van elkaar en besproken hoe nu verder te gaan.

Take ACTion is een overzichtelijke en eenvoudige methode om je inzicht te geven in je eigen functioneren. Je verkrijgt inzicht in wat er moet veranderen en waarom het moet veranderen, waarna er handvatten worden aangereikt hoe dat dan vervolgens te doen.

Om dit te bereiken is een actieve werkhouding vereist. Take ACTion kent dan ook veel huiswerkopdrachten die allen bijdragen aan het eindresultaat. De begeleiding kan alleen slagen als er ook tussen de bijeenkomsten “gewerkt” wordt aan verandering.

Het uiteindelijke doel van Take ACTion is tot een diepliggende verandering te komen die blijvend is. Niet slechts symptomen bestrijden, maar een daadwerkelijke verandering in de kern bewerkstelligen waardoor toekomstige situaties anders aangepakt worden.