Start begeleiding & informatie

Als u in contact wilt komen met een psycholoog van De Zorgkliniek, dan kunt u contact met ons opnemen via het kopje ‘Aanmelden/contact’. U wordt dan binnen 2 werkdagen teruggebeld voor een telefonische intake. Hierin worden de reden van aanmelding en de klachten besproken en wordt gekeken of wij u binnen de praktijk de hulp kunnen bieden die u nodig heeft. Indien dat het geval is, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek bij De Zorgkliniek met een van onze psychologen. U dient naar het gesprek alleen een doorverwijzing van uw huisarts en een ID bewijs mee te brengen.

Indien er geen verwijsbrief is bij het intakegesprek of u zegt de afspraak niet op tijd af (48 uur van te voren) kan er geen aanspraak worden gemaakt op verzekerde zorg en zal het intakegesprek bij u in rekening worden gebracht. (à 120 euro).

Het intakegesprek is een verkennend gesprek van 45 minuten met een behandelaar en/of hoofdbehandelaar van De Zorgkliniek (de hoofdbehandelaar kijkt soms via videobeeld mee). Het doel is het gezamenlijk zo helder mogelijk in kaart brengen van de klachten en problemen om een zo passend mogelijk advies en behandelplan te kunnen geven over mogelijke wegen naar oplossingen.

Het gesprek is persoonlijk en vertrouwelijk. Dit betekent concreet dat er geen gegevens naar anderen (buiten De Zorgkliniek therapeuten) gaan zonder uw toestemming. Sowieso valt alles wat u ons toevertrouwt onder het medisch beroepsgeheim. Zonder uw schriftelijke toestemming worden daarover geen mededelingen gedaan aan derden. Op uw eigen verzoek en met schriftelijke toestemming kan informatie worden uitgewisseld met andere betrokken hulpverleners. De inhoud gaat altijd in overleg en in samenspraak met u. Als u ons toestemming geeft, zullen wij na het intakegesprek en aan het einde van de behandeling de huisarts informeren over de gestelde diagnose, behandelplan en verloop van de behandeling.

Aan het einde van het intakegesprek zal de (hoofd)behandelaar het behandelplan met u bespreken.  Als u daarmee instemt zal de behandeling van start gaan.

De voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van uw behandeling wordt binnen De Zorgkliniek in de wekelijkse intervisie, supervisie en het terugkerende MDO (elke maand) gemonitord. Het behandelplan dat met u is opgesteld vormt de leidraad voor de evaluaties. Daarnaast wordt er ook doormiddel van vragenlijsten gemonitord. Voorafgaand aan de behandeling en aan het einde van de behandeling vragen wij u een ROM-vragenlijst (SQ-48) in te vullen. De uitkomsten hiervan worden geëvalueerd en in het cliëntendossier geregistreerd. Wanneer de evaluatie een drastische wijziging in werkwijze indiceert, wordt er een nieuw behandelplan aan u voorgesteld (na overleg in het MDO) of kan in overleg met u worden besloten om u intern, dan wel extern door te verwijzen. Tot slot wordt de CQI aan het einde van de behandeling afgenomen, zodat u de behandeling kunt evalueren.

Heeft u nog vragen bel gerust!

Op dit moment hebben wij een wachtlijst (peildatum 27-3-2018). Wij kunnen u op de wachtlijst plaatsen, zodat wij u zo spoedig mogelijk kunnen benaderen als er weer plek is, voor het maken van een intake afspraak. De aanmeldingswachttijd (het aantal weken tussen het aanmelden en het moment dat wij contact opnemen voor het maken van een intake afspraak) is voor de Amsterdamseweg ongeveer 8 weken, voor Westwijk ongeveer 12 weken en voor Hilversum ongeveer 18 weken.
De behandelingswachttijd (het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling) is voor alle vestigingen direct dus geen wachttijd.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Bent u verhinderd voor een afspraak?

Laat het ons dan uiterlijk 48 uur van te voren weten. Buiten kantoortijden kunt u annuleren door een e-mail te sturen naar info@dezorgkliniek.nl. Voor het niet verschijnen op een afspraak of voor een afspraak die niet tijdig is afgezegd, zijn wij helaas genoodzaakt € 60,– per gemiste afspraak bij u in rekening te brengen. Bij het missen of te laat annuleren van een intakegesprek wordt een bedrag van € 120,- in rekening gebracht.

 

Maandag t/m vrijdag zijn wij telefonisch bereikbaar van 9:00 uur – 17:00 uur op telefoonnummer: 020-8896480