Skip to content

Het starten van de behandeling

Indien je in contact wilt komen met een psycholoog van De Zorgkliniek, dan kun je je aanmelden via het kopje ‘Aanmelden/contact’. Na aanmelding via de website zul je, binnen enkele dagen tot een week, een reactie per mail van ons ontvangen, waarin beschreven staat wat we nog aan informatie van jou nodig hebben om de aanmelding compleet te kunnen maken.

Wanneer de aanmelding compleet is, zal er contact met jou worden opgenomen voor het maken van een afspraak van een telefonische pré intake. Tijdens de pré intake worden de reden van aanmelding en de klachten besproken. Tevens dient de pré intake als screening om te bekijken of wij jou binnen de praktijk de hulp kunnen bieden die je nodig hebt. Indien we inschatten dat dit het geval is, word je op de wachtlijst geplaatst. Op het moment dat je bovenaan de wachtlijst staat, zal er contact met jou worden opgenomen voor het maken van een afspraak voor een intake met één van de psychologen van De Zorgkliniek.

We vragen je om jouw ID bewijs mee te brengen naar het intakegesprek. En ben je verhinderd, laat dit dan minimaal 48 uur van te voren aan ons weten. Zeg je de afspraak niet op tijd af, dan kan er geen aanspraak worden gemaakt op verzekerde zorg en zal het intakegesprek bij jou in rekening worden gebracht (€ 160).

De eerste kennismaking

Het intakegesprek duurt 2 uur en is een verkennend gesprek met een behandelaar en/of regiebehandelaar van De Zorgkliniek. Het doel is om gezamenlijk de klachten en worstelingen helder in kaart te brengen, zodat we een zo passend mogelijk advies of behandelplan kunnen geven.

Het gesprek is persoonlijk en vertrouwelijk. Dit betekent concreet dat jouw gegevens niet met anderen zullen worden gedeeld zonder jouw toestemming. Sowieso valt alles wat je ons toevertrouwt onder het medisch beroepsgeheim. Zonder jouw schriftelijke toestemming worden daarover geen mededelingen gedaan aan derden. Op jouw eigen verzoek en met schriftelijke toestemming kan informatie worden uitgewisseld met andere betrokken hulpverleners. De inhoud gaat altijd in overleg en in samenspraak met jou. Als je ons toestemming geeft, zullen wij na het intakegesprek en aan het einde van de behandeling de huisarts informeren over de zorgvraag, de gestelde diagnose, het behandelplan en verloop van de behandeling.

Aan het einde van de intake fase zal de regiebehandelaar het behandelplan met jou bespreken in een adviesgesprek. Als je daarmee instemt zal de behandeling van start gaan. Het kan ook voorkomen dat we je niet kunnen helpen, in dat geval zullen we met je meedenken waar en hoe je wel hulp kunt krijgen.

De voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van jouw behandeling wordt binnen De Zorgkliniek tijdens de wekelijkse intervisie, supervisie, het indicatieoverleg, outtake-team overleg en het maandelijks MDO gemonitord. Het behandelplan dat met je is opgesteld vormt de leidraad voor de evaluaties.

Daarnaast wordt er ook door middel van vragenlijsten gemonitord. Voorafgaand aan en tegen het einde van de behandeling (en eventueel tussentijds afhankelijk van de duur van de behandeling) vragen wij je een ROM-vragenlijst (SQ-48) in te vullen. De uitkomsten hiervan worden geëvalueerd en in het cliëntendossier geregistreerd. Wanneer de evaluatie een drastische wijziging in werkwijze indiceert, wordt er een nieuw behandelplan aan je voorgesteld (na overleg in het MDO) of kan in overleg met jou worden besloten om jou intern dan wel extern, door te verwijzen. Tot slot wordt de CQI aan het einde van de behandeling afgenomen, zodat je de behandeling kunt evalueren.

Wanneer start de behandeling?

De aanmeldingswachttijd (het aantal weken tussen het aanmelden en het moment dat wij contact opnemen voor het maken van een intake afspraak) voor de locaties Amsterdamseweg en de Kamillelaan is ongeveer 2 weken.

De aanmeldingswachttijd (het aantal weken tussen het aanmelden en het moment dat wij contact opnemen voor het maken van een intake afspraak) voor Hilversum is ongeveer 2 weken.

Voor alle vestigingen geldt dat er geen behandelingswachttijd is; na intake kun je meteen van start met de behandeling.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt duren, kun je altijd contact opnemen met je zorgverzekeraar. Deze kan jou helpen een zorgverlener in de buurt te vinden waar je mogelijkerwijs sneller aan de beurt bent. De zorgverzekeraar moet er voor zorgen dat je binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake gestart is. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Omgeving betrekken?

Wil je een naaste (familie, vriend, …) meenemen naar een gesprek? Dat kan – vaak zal de behandelaar dit ook aan je voorstellen. Het is wel prettig als je dit vooraf even overlegt.

Naasten kunnen voor meer informatie, tips, inspiratie en steun deze werkkaart doorlezen: behoeften naasten

Ben je verhinderd voor een afspraak?

Laat het ons uiterlijk 48 uur van te voren weten. Buiten kantoortijden kun je annuleren door een e-mail te sturen naar info@dezorgkliniek.nl of door de voicemail in te spreken waarbij je duidelijk naam en datum van gesprek noemt.

Voor het niet verschijnen op een afspraak (no show) of voor een afspraak die te laat is afgezegd, zijn wij helaas genoodzaakt € 80 (+21% BTW) per gemiste afspraak bij je in rekening te brengen. Bij het missen of te laat annuleren van een intakegesprek wordt een bedrag van € 160 (+21% BTW) in rekening gebracht.

Maandag t/m vrijdag zijn wij telefonisch bereikbaar van 9:00 uur – 17:00 uur op telefoonnummer: 020-8896480