Visie

Bij De Zorgkliniek staat de ontmoeting tussen psycholoog en cliënt centraal. Zowel de cliënt wordt gevraagd zich open te stellen en zichzelf te laten zien als degene die de hulp aanbiedt. Hierin is het van belang dat de psycholoog datgene van zichzelf laat zien dat relevant en behulpzaam is bij de problematiek van de cliënt. Het leggen van een relatie komt van twee kanten en vraagt om invoelingsvermogen van de psycholoog, zodat de cliënt zich durft open te stellen.

In de begeleiding zal uitgebreid aandacht besteed worden aan het opbouwen van een relatie met elkaar. Er moet een klimaat ontstaan van vertrouwen en openheid, waardoor aan een goede werkrelatie kan worden gebouwd. Daarbij zal ook het afscheid een belangrijke plaats in het begeleidingsproces innemen, omdat dit het einde van een periode en relatie kenmerkt. Van de psycholoog wordt dus meer verwacht dan alleen een professionele houding.

De psycholoog heeft een begeleidende rol en gaat er van uit dat de cliënt een nog onbewuste expert is op zijn eigen probleemgebied. De antwoorden zijn er al, ze liggen alleen nog diep verborgen in het onderbewuste van de cliënt en moeten bewust gemaakt worden.

Onbewuste processen bewust worden, is een proces dat het beste benaderd kan worden vanuit meerdere invalshoeken. De Zorgkliniek richt zich dan ook op alle vier de pijlers: lichaam, gevoel, gedachten en gedrag. Bovendien beperkt De Zorgkliniek zich niet tot één therapie, maar wordt er gebruik gemaakt van diverse therapeutische invalshoeken zoals ACT (Acceptance and Committment Therapy), Mindfulness, CGT (Cognitieve- Gedragstherapie) en EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). De hulpverlening bij De Zorgkliniek is dan ook eclectisch van aard.

De Zorgkliniek maakt gebruik van de algemeen geldende zorgstandaarden (klik hier om deze te bekijken: zorgstandaarden), waarbij de behoefte en wens van elke unieke cliënt in het oog wordt gehouden. Samen met de cliënt wordt uiteindelijk besloten welke behandelmethode het beste aansluit bij zijn of haar hulpvraag.

BELEVEN

Als er geen morgen is
En ook geen gister
Dan is er alleen vandaag

Als er alleen vandaag is
Zijn er geen herinneringen
Maar ook geen dromen

Alleen nu
Is wat ik beleef
En daarvoor waar

Als een kind
Zonder ego
Zonder ratio
Is wat ik ervaar

Waarom kan het niet altijd zo simpel zijn
Emoties komen
Emoties gaan
Ik kan het echt wel aan

Geen moed zonder angst
Geen lach zonder traan
Daag me uit
Ik kan het echt wel aan